Executive Bridge / Solid Bridge

Misja firmy

Naszą misją jest partnerstwo we współpracy z tymi organizacjami, które poszukują indywidualnego podejścia oraz rzeczywistego zrozumienia swoich potrzeb. Pracując wspólnie łączymy nasze zaangażowanie, wiedzę oraz doświadczenie zarówno od strony psychologicznej, jak i biznesowej. Działając na tak konkurencyjnym rynku, zawsze pamiętamy o zaufaniu jakim obdarzyli nas nasi Klienci i Kandydaci. Potrafimy je docenić poprzez gotowość sprostania nawet najtrudniejszym zadaniom, które traktujemy jako kolejne wyzwania i inspiracje.

Usługi

ExecutiveBridge

Usługi

Executive Bridge jest metodą bezpośrednich poszukiwań kandydatów na stanowiska najwyższego szczebla zarządzania, która obejmuje aktywną identyfikację i bezpośrednie docieranie do osób o dokładnie określonej wiedzy, doświadczeniach i kwalifikacjach.

W ramach działań Executive Bridge firma Solid Bridge Solutions, współpracując blisko z Klientem zlecającym poszukiwania, analizuje interesujące, z punktu widzenia prowadzonych działań, branże i sektory rynkowe. Do tego celu wykorzystujemy posiadaną wiedzę i doświadczenie, dostępne dane i bazy danych, a także rekomendacje i polecania innych menedżerów. Wynikiem realizowanych działań jest lista (target list) osób, które spełniają kryteria postawione przez Klienta. W następnym etapie procesu firma Solid Bridge Solutions aktywnie kontaktuje się z tymi osobami w celu oceny ich motywacji i gotowości rozważenia zmiany zawodowej oraz zainteresowana prowadzoną rekrutacją. Finalnie Klient otrzymuje szczegółowy raport z opisem efektów całego procesu oraz CV zainteresowanych kandydatów.

ExecutiveBridge

Główne korzyści

Główne korzyści dla firmy zlecającej rekrutację Solid Bridge Solutions w ramach Executive Bridge to:

  • pewność szczegółowej analizy rynku pod kątem określonego stanowiska oraz stawianych kandydatom wymagań,
  • pewność kontaktu i przedstawienia oferty najbardziej wartościowym menadżerom w celu zachęcenia ich do rozważenia zmian zawodowych,
  • pewność dyskrecji i poufności prowadzonej rekrutacji na wszystkich etapach procesu,
  • możliwość wyboru kandydata, który w danym czasie, najlepiej odpowiada na potrzeby firmy zlecającej poszukiwania

Zespół

RAFAŁ BRZOZOWSKI

Managing Partner

Tel. 48 22 262 32 00

Rafał studiował na Wydziale Zarządzania i Marketingu Akademii Morskiej w Gdyni. Przed rozpoczęciem pracy w branży doradztwa personalnego pracował na stanowiskach w obszarze zakupów.
W rekrutacji i Executive Search Rafał rozpoczął karierę w 2005 roku dołączając do brytyjskiego oddziału firmy Quantum Search and Selection.

Dwa lata później w 2007 roku dołączył do Michael Page International, gdzie budował nową specjalizację, rekrutacje na stanowiska w obszarze łańcucha dostaw, produkcji, nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje rekrutacje na stanowisko średniego i najwyższego szczebla kierownictwa dla firm produkcyjnych, motoryzacyjnych, logistycznych, nieruchomości i usług B2B. Na początku 2010 roku był częścią zespołu tworzącego firmę rekrutacyjną Solid Bridge Solutions. Skoncentrował się na działaniach na rzecz rozwoju obszaru rekrutacji kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania. Od momentu rozwoju Solid Bridge Solutions i Executive Bridge, jako współzałożyciel i Partner Zarządzający, Rafał pomyślnie rekrutował dla firm z sektorów FMCG (żywność, kosmetyki), farmaceutyki, motoryzacja, produkcja przemysłowa, nieruchomości. Rafał swobodnie posługuje się językiem angielskim.

Rafał Brzozowski (PL)

Dwa lata później w 2007 roku dołączył do Michael Page International, gdzie budował nową specjalizację, rekrutacje na stanowiska w obszarze łańcucha dostaw, produkcji, nieruchomości. Jego doświadczenie obejmuje rekrutacje na stanowisko średniego i najwyższego szczebla kierownictwa dla firm produkcyjnych, motoryzacyjnych, logistycznych, nieruchomości i usług B2B. Na początku 2010 roku był częścią zespołu tworzącego firmę rekrutacyjną Solid Bridge Solutions. Skoncentrował się na działaniach na rzecz rozwoju obszaru rekrutacji kierowników średniego i wyższego szczebla zarządzania. Od momentu rozwoju Solid Bridge Solutions i Executive Bridge, jako współzałożyciel i Partner Zarządzający, Rafał pomyślnie rekrutował dla firm z sektorów FMCG (żywność, kosmetyki), farmaceutyki, motoryzacja, produkcja przemysłowa, nieruchomości. Rafał swobodnie posługuje się językiem angielskim.
więcej

PIOTR PRENDOTA

Managing Partner

Tel. 48 22 262 32 00

Piotr studiował w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Społeczna. Po szkole przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych, gdzie przez okres pięciu lat zdobywał doświadczenie w motoryzacji, budownictwie i rynkach nieruchomości koncentrując się na sprzedaży, administracji i rozwijaniu biznesu.

W 2007 roku Piotr rozpoczął swoją profesjonalną karierę w rekrutacji, dołączając do firmy Michale Page International, gdzie wraz ze swoimi współpracownikami zajmował się budowaniem specjalizacji w motoryzacji, budownictwie oraz w rynkach opakowań i poligrafii. Od 2010 roku jako Współzałożyciel i Partner Zarządzający firm Solid Bridge Solutions i Executive Bridge zajmuje się rekrutacją kierowniczych oraz zarządzających stanowisk. Piotr wykorzystuje swoje doświadczenie w szeroko rozumianych segmentach rynkowych takich jak motoryzacja, usługi finansowe, budownictwo i przemysł ciężki w Polsce oraz na rynkach Europy Centralno-Wschodniej. Piotr płynnie posługuje się językiem polskim i angielskim oraz rosyjskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym.

Piotr Prendota (PL)

W 2007 roku Piotr rozpoczął swoją profesjonalną karierę w rekrutacji, dołączając do firmy Michale Page International, gdzie wraz ze swoimi współpracownikami zajmował się budowaniem specjalizacji w motoryzacji, budownictwie oraz w rynkach opakowań i poligrafii. Od 2010 roku jako Współzałożyciel i Partner Zarządzający firm Solid Bridge Solutions i Executive Bridge zajmuje się rekrutacją kierowniczych oraz zarządzających stanowisk. Piotr wykorzystuje swoje doświadczenie w szeroko rozumianych segmentach rynkowych takich jak motoryzacja, usługi finansowe, budownictwo i przemysł ciężki w Polsce oraz na rynkach Europy Centralno-Wschodniej. Piotr płynnie posługuje się językiem polskim i angielskim oraz rosyjskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym.
więcej

LESZEK STEFANIUK

Managing Partner

Tel. 48 22 262 32 00

Leszek studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i posiada dyplom magistra z zakresu Finansów i Bankowości. Po ukończeniu studiów pracował na stanowiskach kontrolingowych w Polsce i Holandii dla Dawsongroup – brytyjskiej firmy specjalizującej zarzadzaniu i wynajmie przemysłowych środków trwałych.

Swoją zawodową karierę w zakresie rekrutacji i Executive Search, Leszek rozpoczął w 2005 roku, dołączając do firmy Michael Page International i uczestnicząc w otwarciu jej pierwszego biura w Polsce. Na początku 2010 roku, wraz z dwoma wspólnikami, zdecydował się na stworzenie firmy Solid Bridge Solutions oraz Executive Bridge, gdzie pełni funkcję Partnera Zarządzającego. Leszek ma doświadczenie w rekrutacji na stanowiska kierownicze wyższego szczebla dla polskich i międzynarodowych organizacji działających w różnych rynkach, m.in.: dóbr konsumenckich, nieruchomości komercyjnych, usług B2B oraz branży opakowaniowej i przemysłowej. Leszek posługuje się swobodnie językiem angielskim oraz komunikatywnie niemieckim i hiszpańskim.

Leszek Stefaniuk (PL)

Swoją zawodową karierę w zakresie rekrutacji i Executive Search, Leszek rozpoczął w 2005 roku, dołączając do firmy Michael Page International i uczestnicząc w otwarciu jej pierwszego biura w Polsce. Na początku 2010 roku, wraz z dwoma wspólnikami, zdecydował się na stworzenie firmy Solid Bridge Solutions oraz Executive Bridge, gdzie pełni funkcję Partnera Zarządzającego. Leszek ma doświadczenie w rekrutacji na stanowiska kierownicze wyższego szczebla dla polskich i międzynarodowych organizacji działających w różnych rynkach, m.in.: dóbr konsumenckich, nieruchomości komercyjnych, usług B2B oraz branży opakowaniowej i przemysłowej. Leszek posługuje się swobodnie językiem angielskim oraz komunikatywnie niemieckim i hiszpańskim.
więcej

Skontaktuj się z Nami

Solid Bridge Solutions Sp. z o.o.
Budynek Atelier Residence
ul. Bagno 2 lok. 66
klatka A, Warszawa, Polska

 

tel. +48 22 262 32 00
fax: +48 22 262 32 01
email: kontakt@executivebridge.pl

PolandEnglish